cesky nemecky anglicky

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

     
   
přehled

Vizuální kontrola - VT

Vizuální kontrola je základní metoda pro zjišťování a posouzení povrchových vad. Dělí se na přímou a nepřímou.
Kontrola přímá se provádí pouhým okem nebo s použitím jednoduchých optických pomůcek,např.lupy. Při kontrole nepřímé je nutné použití speciálních optických přístrojů, jako jsou endoskopy,boroskopy nebo kamery.U obou způsobů kontroly je zapotřebí správné osvětlení.Vizuální kontrola zpravidla předchází ostatním nedestruktivním zkouškám.


Magnetická metoda prášková - MT

Magnetická metoda prášková je zaměřena na detekci povrchových a těsně podpovrchových necelistvostí ve feromagnetických materiálech. Pomocí permanentního magnetu nebo elektromagnetu je určená část výrobku zmagnetizována. Současně s magnetizací je vhodně nanášen feromagnetický prášek.V místě defektu dochází k rozptylovému toku magnetických siločar,kde nanesený magnetický prášek zviditelní místa necelistvostí.Podle požadavků na citlivost zkoušení, lze zvolit mezi černobílou nebo fluorescenční metodou, a následné vyhodnocení provádět v bílém nebo ultrafialovém světle.Kapilární metoda - PT

Kapilární metoda je určena k detekci vad různých rozměrů a tvarů, které souvisejí s povrchem materiálu. Na rozdíl od magnetické metody práškové, lze kapilární metodu použít i pro materiály jiné než feromagnetické. Na povrch zkoušené součásti se nanese   barevný nebo fluorescenční tekutý penetrant, který vnikne do povrchových necelistvostí. Přebytek penetrantu se odstraní a následně se na povrch předmětu nanese kontrastní látka, napomáhající vzlínání detekční kapaliny z necelistvostí a umožňující vyhodnocení případných indikací.To se provádí pod bílým nebo ultrafialovým světlem. 


Ultrazvuková metoda - UT

Zkoušení ultrazvukem je především zaměřeno na zjišťování vnitřních vad kovových i nekovových materiálů, nebo k měření tloušťky stěny.V běžné ultrazvukové praxi je velice často užívaná metoda impulsní odrazová s klasickým A zobrazením.Lze zkoušet ručně nebo automatizovaně. Při správné kalibraci a nastavení ultrazvukových defektoskopů na daný zkoušený předmět, umožňuje tato metoda velice přesně určit polohu a velikost nálezu. Nezanedbatelnou předností ultrazvukového zkoušení je,že při ní nevznikají žádné odpady a je ekologická a nezávadná.Měření tloušťky stěny ultrazvukem

Princip metody spočívá v měření doby průchodu ultrazvukového signálu v daném materiálu. Důležitá je materiálová konstanta, kterou je rychlost šíření ultrazvukových vln v měřeném materiálu. Pro měření se používají lehké ultrazvukové tloušťkoměry se snadným ovládáním nebo digitální ultrazvukové defektoskopy. Podle rozměrů a struktury materiálů je potřeba zvolit vhodný typ sondy. Nejběžněji se používají sondy přímé,dvojité a jednoduché s jmenovitou frekvencí od 2MHz do 10MHz, které generují podélné ultrazvukové vlny. Lze měřit různé kovové i nekovové materiály.  © copyright 2016, a-czndt.cz